BSO kinderopvang


 

Kinderopvang door Bambino

De Mariaschool heeft voor- en naschoolse opvang geregeld. De kinderopvang en BSO wordt verzorgd door Bambino in "de Buitenboel" kerkstraat 85 te Reutum. Opgave of nadere informatie is mogelijk bij Bambino kinderopvang of via de volgende link www.kinderopvangbambino.nl

Kinderopvang
"De Buitenboel"
Peuteropvang (2 – 4 jaar) voor- en naschoolse opvang.
Kerkstraat 85
7667 PV Reutum
T. 0541 - 29 66 75

Op onze school wordt de voorschoolse en buitenschoolse opvang uitbesteed aan een professionele opvangorganisatie.. Voor ons in Reutum is dat Bambino (Erve Volmerink).  Op deze manier voldoet de school aan zijn zorgplicht, terwijl de verantwoordelijkheid voor de uitvoering verschuift naar de opvangorganisatie. Ook de zorg voor kwaliteit, het personeel en de huisvesting, is in deze situatie een verantwoordelijkheid van de kinderopvang. De ouders sluiten een overeenkomst met de opvangorganisatie. De aansprakelijkheidsverdeling is als volgt: tijdens de schooluren is het schoolbestuur aansprakelijk bij ongevallen en dergelijke. Tijdens de buitenschoolse opvang is de opvangorganisatie aansprakelijk. In deze variant is de Wet Kinderopvang van toepassing. 

Meer informatie over voorschoolse en naschoolse opvang kunt u inwinnen bij Bambino op kantoor: T 0541-296785 of via de e-mail: info@kinderopvangbambino.nl

Ook kunt u voor informatie de website van Bambino raadplegen. www.kinderopvangbambino.nl