Leerlingenraad


 

Op onze school is een leerlingenraad ingericht. Hierin hebben kinderen zitting uit de groepen 6 t/m 8.

Doelstellingen:

Inrichting:

De leerlingenraad komt 3x per jaar bij elkaar om samen met een leerkracht (voorzitter) te vergaderen over zaken die met de school te maken hebben.

Agendapunten worden opgedeeld in verschillende categorieën. Er zijn punten die direct een oplossing kennen, maar ook punten die gedurende het schooljaar opgelost worden en oplossingen op lange termijn.

Punten die besproken zijn in de leerlingenraad worden ook besproken met het team.

Uit jaargroep 6 t/m 8 zijn telkens 2 kinderen vertegenwoordigd, die gedurende 1 jaar zitting nemen in de leerlingenraad.

De leerlingenraad wordt jaarlijks gekozen en samengesteld.