Voor het aanmelden van uw kind, maakt u gebruik van het online aanmeldings formulier dat gebruikt wordt door alle 9 scholen van TOF Onderwijs, waar de Mariaschool uit Reutum ook deel van uitmaakt.

Klik hier voor de ouder brochure aanmelding en overdracht
Klik hier voor het online formulier leerlingen uit de gemeente Tubbergen
Klik hier voor het formulier leerlingen van buiten de gemeente Tubbergen


Aanmelding en inschrijving

In Nederland gaan de meeste kinderen meteen na hun vierde verjaardag naar de basisschool. In de periode daarvoor moet u dus nadenken over het kiezen van een school voor uw kind. U bepaalt zelf bij welke basisschool u uw kind aanmeldt.

Wennen

Als uw kind bijna 4 jaar is, krijgt uw kind de mogelijkheid te komen wennen op school. Hoe de wenperiode eruit ziet bepalen u en de school van uw keuze samen. De school neemt daarvoor contact met u op. Uw kind mag maximaal 10 dagdelen komen wennen voor de 4e verjaardag.

Inschrijving

Definitieve inschrijving vindt plaats op het moment dat uw kind daadwerkelijk de school gaat bezoeken. Pas dan wordt het laatste blad van het inschrijfformulier door u en de directie van de school ondertekend.

Inschrijvingsprocedure leerling Mariaschool Reutum

Na inlevering van het inschrijfformulier ontvangt u per mail een ontvangstbevestiging dat uw zoon of dochter staat ingeschreven op onze school en dat t.z.t. contact met u wordt opgenomen over het moment waarop hij/zij de Mariaschool Reutum voor het eerst zal gaan bezoeken.

In principe zal dit zijn op de eerste reguliere schooldag na de 4e verjaardag van uw kind.

Ongeveer 1 maand voordat uw zoon of dochter 4 jaar wordt, ontvangt u een uitnodiging voor een startgesprek met de leerkracht van groep 1. Tijdens het gesprek wordt er kennis gemaakt met elkaar, worden verwachtingen uitgesproken, is er ruimte voor vragen, krijgt u een rondleiding door de school en worden er afspraken gemaakt wanneer uw kind kan komen wennen op school.

Indien uw kind voorafgaand aan de basisschoolperiode Bambino bezoekt, wordt gebruik gemaakt van VVE (vroeg- en voorschoolse educatie). De leerkrachten van groep 1 hebben contact met beide instanties om de overgang naar de Mariaschool zo soepel mogelijk te laten verlopen. Dit gebeurt onder meer via een overdrachtsformulier.

Wanneer u meer informatie wenst over de Mariaschool kunt u contact opnemen met school voor een afspraak: 0541-670429.